Home

Weert

Limburg

11. En hae zag: Eeme haaj twieë zuuëns.

12. De jóngste van eur zag tieëge zie vader: vader, gaef mich 't deîl van oeës fortuun, det mich tówkeumtj. En hae verdeildje-n-'t bezit ônger eur.

13. En 'n paar daag later maakdje de jóngste zoeën d'r kleingêldj van en trok wiêt eweg en maakdje dao zien hieël hebbe-n-en haoje op in 'n laeve van oeëverdaod.

14. Wi-j hae d'r alles doeërgedrejdj haaj, kwoom d'r 'ne zwaore-n-hôngersnoeëd in det lând en hae begos êrmooj te li-jje.

15. En hae trok d'r op oet en prizzentieërdje zich aan ein van de börgers van det lând en dae steurdje-n-'m d'n akker op um zien vêrrekes te heuje.

16. En hae woeëj ziêne boêk völle met schélle, di-j de vêrrekes vroote, mer neeme goof ze-n-'m.

17. Toen gônge naodeenke en zag: Wi-jvöl daagloeëners van mie vader hebbe broeëd zat en ich krepieër heej vanne hônger.

18. Ich pak mich op en gaon nao mie vader en zal 'm zegke: vader, ich heb mich misdrage tieëge d'n hieëmel en tieëgen uch.

19. Ich bîn neet mieër waerd um eure zoeën te zeen, steltj mich mer geliêk met ein van eur daagloeëners.

20. En hae stóng op en góng trök nao zien vader. En wi-jte nog wiêt eweg woor, zoog zie vader um en krieëg kompassie. En hae góng nao 'm haer, veel 'm umme hâls en kusje-n-'m.

21. En de zoeën zag tieëge-n-'m: Pap, ich heb mich misdrage tieëge d'n hieëmel en tieëge-n-uch, ich bîn neet mieër waerd eure zoeën te zeen.

22. Mer de vader zag tieëge zien knechs: Haaltj gauw 't beste kleîd en dootj 't hem aan en dootj'm 'ne rînk aan zien vînger en schoôn aan zien veut.

23. En haaltj 't gemasje kaof en slachtj 't, en laote vae gaon fieëste.

24. want miêne zoeën heej woor doeëd en es wieër laevendj gewoeëre, hae woor verloeëre en es gevônge. En ze begoste te fiëste.

25. Ziêne-n-aodste zoeën woor oppen akker en wi-j hae dócht beej hoës kwoom huuërdje hae muziek en dânse.

26. En hae reep ein van de knechs bi-j zich en vroog waat t'r gaondje woor.

27. Dae zag 'm: Eur broor es trökgekaome en eur vader hieët 't gemasje kaof laote slachtte, umdette-n-'m gezônd en waal trök hieët.

28. Mer hae woeërd giftig en woeëj neet nao binne. Toen kwoom zie vader nao boete en nuuëdje-n-'m oet um nao binne te kaome.

29. Mer hae zag tieëge zie vader: Kiektj, ich bîn al zoeëlang beej uch in deenst en heb altiëd nao uch geloesterdj, mer mich hejje noeëts e geitebukske gegaeve um met mien kammeräöj te fieëste.

30. Mer now dae zoeën van uch gekaome-n-es, dae alles van uch d'r doeërgedrejdj hieët met slechte vrölluj, hejjae vör hem 't gemasje kaof laote slachte.

31. Mer hae zag tieëge-n-'m: Jóng, gae zeetj altiêd bi-j mich en alles wat van mich es, es auch van uch.

32. Vae móste fieëste en plezeer make, want eur broor heej woor doeëd en es laevendj gewoeëre, hae woor verloeëre en es wieër gevônge.

Notes of the translator

Voor bepaalde woorden en zinsverbanden is het moeilijk een goede vertaling in het Weerts te geven, vandaar dat ik hier en daar getracht heb deze woorden of zinsdelen zo goed mogelijk in het door mij gesproken Weerter dialect te benaderen. Het gaat o.a. om:

12. Fortuun: normaal omschrijven wij dat woord en zeggen Ooës hieël

hebbe-n-en haoje.

13. D'r kleingêldj van make: ook d'r doeër drejje, opmake, oetgaeve.

Voor 'verkwisten' kan men ook vertalen: verknoeëje of met gêldj goeze.

14. Wi-j hae d'r alles doeërgedrejdj haaj: ook alles opgemaaktj.

Ermooj li-jje ('armoede lijden') ook börste vanne êrmooj.

15. Prizzentieërdje zich: ook zich opdreenge, zich aanbeeje.

17. Góng naodeenke: ook tot bezêj ('verstand') kaome.

Zat ('genoeg') hebbe: ook hoof nao niks te kieke, haaj niks te kort).

18. Ik pak mich op: ook ik pak mich beejein.

Ich heb mich misdrage: ook ich dieëj zundj.

19. Zoeën te zeen: ook zoeën te neume. Heîte betekent letterlijk 'heten', bijv. in hae hetj Zjang.

24. Fieëste: ook tempieëste ('hevig feesten, te keer gaan').

28. Nuuëdje-n 'm oet (nodigde hem uit): ook hae vroog 'm binne te kaome.

29. Ich heb altiêd nao uch geloesterdj: ook ich heb altiêd eure zîn gedaon.

32. Plezeer make: ook lôl make.

Notes of the editor

Kloeke code: L 289

This translation corresponds with the 1874 translation nr.: 55

To be found in 1874 dialecticon vol. I, p. 286-289

Name of the dialect in the 1874 dialecticon: Weert

This dialect is a representative of the region: Limburgs Peelland

De nieuwe Winkler