Home

Hoenwaard

De Hoenwaard bij Hattem. Eind 14e eeuw werd vanaf Terwolde tot Hattem een aaneengesloten dijk langs de IJssel aangelegd, waardoor de rivier één bedding kreeg. Alleen bij Hattem was een dijk overbodig, omdat daar de waard (= aan water gelegen land) nooit werd overstroomd. Het eerste deel van de naam Hoenwaard is een verkorting van hogen, zoals die ook voorkomt in de naam Hoonhorst en de Apeldoornse veldnaam Honschoten (schoten waren afgebakende perceeltjes).

Tot het midden van de 20e eeuw bleef de Hoenwaard een meen; het was verboden om er boerderijen te bouwen. De uiterwaarden ten noorden van Hattem waren opgedeeld in meer dan 20 segmenten, met namen als Boswaard, Houtwaard, Ierstwaard, Paardewaard en Tichelwaard.

vorige (de Mheen) - Openingspagina - volgende (Vicarieën)