Home

De nieuwe Winkler

83 dialectvertalingen van de gelijkenis van de verloren zoon; onder redactie van Harrie Scholtmeijer English version

Rembrandt van Rijn, 1668-69
De terugkeer van de verloren zoon
In 1874 publiceerde J.H. Winkler het boek Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon, waarin hij voor een groot aantal Nederlandse en Friese dialecten in Nederland, Vlaanderen en Duitsland een vertaling optekende van de gelijkenis van de verloren zoon (Lucas 15:11-32). Dit Dialecticon is in een elektronische editie te vinden in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. In 1996 werd deze exercitie voor Nederland herhaald door dr. Harrie Scholtmeijer, indertijd in dienst van het Meertens Instituut. Scholtmeijer legde informanten uit dezelfde plaatsen als waar Winkler geweest was de tekst voor van hetzelfde fragment (in een Nederlandse vertaling gebaseerd op die van het Nederlands Bijbel Genootschap), met de vraag deze in het eigen dialect te vertalen.

Op deze website vindt u de resultaten van dit onderzoek: een inleiding van de hand van Scholtmeijer, 83 nieuwe vertalingen (79 verzameld door Scholtmeijer; tot op heden 4 ingezonden door bezoekers van deze website) van de gelijkenis van de verloren zoon in hedendaagse Nederlandse dialecten, met (meestal) beknopt commentaar van de vertaler en van de redacteur; dit laatste is gesteld in het Engels en bevat de volgende informatie:

  • Kloekenummer: een in de Nederlandse dialectologie gebruikelijke geografische code die correspondeert met de plaats waar het gedicht vandaan komt
  • Het nummer van de corresponderende vertaling in Winkler 1874, alsmede de paginanummers waar deze te vinden is, en de naam van het dialect in deze oudere uitgave
  • De naam van de regio waarvoor dit dialect representatief is

Het is onze bedoeling deze website binnenkort uit te breiden. Bovendien roepen wij bezoekers van deze site op nieuwe vertalingen in te leveren; stuur, liefst per e-mail aan dr. Marc van Oostendorp; vermeld hierbij uw geboortedatum, geboorteplaats, huidige woonplaats en eventuele opmerkingen bij uw vertaling. Gebruik liefst deze vertaling als basis.

Meer informatie over dit project is te vinden in het boek Naast het Nederlands. Dialecten van Schelde tot Schiermonnikoog van Harrie Scholtmeijer (Contact, Amsterdam/Antwerpen, 1999).