Home

Zweeloo

Drente

11. En Hie zee: Daor was ien en die har twee zeuns.

12. De jongste van de beide zee tegen zien va: Ik wil het diel van oes bezit hebb'n waor ik recht op heb. En de vader verdielde alles under mekaar.

13. Een paar daag'n later zette de jongste zeune alles um in geld en gung op reis wied vot, naor'n aander land waor hie een vrolijk leven leidde.

14. 't Was maar ee'm toen hadde alles op en krege honger, want daor was in 't hele land een grote hongersnood.

15. Toen gung ie de boer op en probeerde daor waark te krieg'n dat lukte en mus op de zwie'n pass'n.

16. He wol wal graag de erpelschel van de zwie'n eten maor ie kreeg ze niet.

17. Hie kwam an't prakkezeer'n en dacht bij zuch zulf: Ik heb 't hier nog minder as de knechts van mien va.

18. Ik gao weerum en vraog mien va um vergeving.

19. Dan vraog ik of ik knecht bij hum mag word'n.

20. En hie gung weerum. Toen hie nog een hiel ende weg was zag zien va hum al ankom'n en leup hum in de muit en hie reerde toch zo bliede was e dat zien zeun d'r weer was.

21. Maor de zeun zee: Va, ik heb verkeerd daon tege'n de hemel en tege'n je, ik bin niet weerd dat ik je zeun nog bin.

22. Maor de vader zee tot zien knechts: breng vlug het mooiste goed, trek hum dat an, doe hum een ring an de vinger en schoe'n an de voet'n.

23. Dan moe'j het kalf ophaal'n wor wij met an 't mest'n bint en dat slachte'n. Wij wilt een groot feestmaol hebb'n.

24. want zee de vader: Mien zeun was dood en is weer levend word'n hie was verleur'n en is weer vund'n. En toen begun het feest.

25. Toen zien oldste zeun van 't land kwam en dicht bij hoes was heurde hie muziek en dans.

26. En hie reup een van de knechts bij zich en vruug wat is hier toch te doe'n.

27. Die zee: je breur is weer kom'n en je va hef het mestkalf laot'n slacht'n umdat je breur gezond en wel weer bij hum is.

28. Maor de oldste zeun weur kwaod en wilde niet hen bin'n. Toen kwam zien va hen boet'n en wol hum met nim'n.

29. Maor hie zee tege'n zien va: Ik bin al zo veul jaor bij je in 't waark, ik heb nog nooit wat verkeerd daon maor ij hebt mij nog nooit een bokkie geev'n um met mien vriend'n feest te vier'n.

30. Maor no'n die zeun van je weer kom'n is die alles op maakt hef met slechte vrouw'n no'n hij dikste kalf laot'n slacht'n.

31. Maor zien va zee: Jong, ij bint altied bij mij en alles wat van mij is, is ok van je.

32. Wij moet feest vier'n en vrolijk weez'n, want je breur was dood en is weer levend word'n, hie was verleur'n en is weer vund'n.

Notes of the editor

Kloeke code: G 52

This translation corresponds with the 1874 translation nr.: 79

To be found in 1874 dialecticon vol. I, p. 391-395

Name of the dialect in the 1874 dialecticon: Zweeloo

This dialect is a representative of the region: Zuidoost-Drente

De nieuwe Winkler